Зураг Зураг Орхон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Алсын хараа: Нутгийн өөрийн удирдлагын тэргүүлэх байгууллага болох
Зураг
ТОГТООЛ Хурал Хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол
Огноо Дугаар Тэргүү
2016.01.11 01 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2016.01.11 02 Журам батлах тухай
2016.01.11 03 Нэгдсэн дугаарт оруулах тухай
2016.01.11 04 Комисс байгуулах, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай
2016.01.11 05 Ажлын жагсаалт батлах тухай
2016.01.25 08 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
2016.01.28 10 Хуралдааны хугацаа хойшлуулах тухай
2016.01.29 11 Сонгуулийн тойрог, дугаар, Төлөөлөгчдийн болон мандатны тоо тогтоох тухай
2016.01.29 12 "Хот тохижуулах газар" ОНӨААТҮГ-ын ангиллыг өөрчлөх тухай
2016.01.29 13 Орон нутгийн өмчийн байрны түрээсийн орлогын төлөвлөгөө батлах тухай
2016.01.29 14 Хугацаа сунгах тухай
2016.02.15 17 Хуралдааны хугацаа товлох тухай
2016.02.15 18 Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
2016.03.04 20 Хороо байгуулах тухай
2016.03.04 21 Ой тэмдэглэх тухай
2016.03.04 23 Бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
2016.03.22 28 Төлөвлөгөө батлах тухай
2016.03.22 29 Дүгнэлт өгөх, төлөвлөгөө батлах тухай
2016.03.22 30 Ойгоос бэлтгэх модны хэмжээ батлах тухай
2016.03.22 31 Иргэний зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай
2016.03.23 32 Зөвлөлийн даргаар батлах тухай
2016.04.08 36 Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай
2016.04.08 37 Концесс олгох уралдаант шалгаруулалт зохион байгуулах тухай
2016.04.08 38 Ой тэмдэглэх тухай
2016.04.08 39 Алдарт I, II одонд тодорхойлох тухай
2016.04.08 40 Хугацаа сунгах тухай
2016.04.08 41 Хугацаа сунгах тухай
2016.04.14 44 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
2016.05.05 49 "Хүндэт иргэн"-ээр шалгаруулах тухай
2016.05.05 50 Гудамж, талбайд нэршил олгох тухай
2016.05.05 51 Зөвшөөрөл олгох тухай
2016.05.05 52 Зөвшөөрөл олгох тухай
2016.05.05 53 Орон нутгийн өмчийн үндсэн хөрөнгийн дүн батлах тухай
2016.05.05 54 Зөвшөөрөл олгох тухай
2016.05.05 55 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2016.05.05 56 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2016.05.05 58 "Эрдэнэт хивс" ХХК-ийг "Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон"-д тодорхойлох тухай
2016.06.10 63 Анхдагч илгээлтийн эздийн өдөр бий болгох тухай
2016.06.10 64 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
2016.06.10 65 Соёлын төвийн нэрийг өөрчлөх тухай
2016.06.10 66 Зөвшөөрөл олгох тухай
2016.06.10 67 Зөвшөөрөл олгох тухай
2016.06.10 68 Хугацаа сунгах тухай
2016.07.08 74 Анхдугаар хуралдаан зарлах тухай
2016.07.08 75 Зөвшөөрөл олгох тухай
2016.07.08 76 "Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн цогцолбор" ОНӨААТҮГ-ын нэршил, ангиллыг өөрчлөх тухай
2016.07.08 77 Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх гудамж, зам хамрах хүрээ, түр саатуулах хашаа, зогсоолын нийт талбайн хэмжээ, чирэгч, ачигч автомашины тоо тогтоох тухай
2016.07.08 79 Баяр наадмын зардал батлах тухай
2016.07.21 80 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2016.07.21 81 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2016.07.21 83 Зөвшөөрөл олгох тухай
2016.07.21 84 Ажлын албаны бүтэц, орон тоо, цалингийн сан, ажилтнуудын хариуцах ажлын чиглэл шинэчлэн батлах тухай
2016.07.27 85 Зөвшөөрөл олгох тухай
2016.07.28 87 Аймйгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
2016.08.15 90 Ээлжит II хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалд өөрчлөлт оруулах тухай
2016.08.15 91 Хэвлэмэл хуудасны загвар батлах, дардас дарах тухай
2016.08.15 92 Зөвшөөрөл олгох тухай
2016.08.15 93 Санал дэмжих тухай
2016.08.15 94 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
2016.08.19 95 Санал тавих тухай
2016.08.19 96 Ажлын албаны бүтэц, орон тоо, цалингийн сан, ажилтнуудын хариуцах ажлын чиглэл шинэчлэн батлах тухай
2016.08.19 97 Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай
2016.08.26 100 Хороодын ажиллах ажлын чиглэл батлах тухай
2016.08.26 101 Журам шинэчлэн батлах тухай
2016.08.26 103 Цагаатгах ажлыг удирдах зохион байгуулах салбар комиссын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
2016.08.26 104 Орон нутгийн хамгаалалтанд авах тухай
2016.08.26 98 Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг батлах тухай
2016.08.26 99 Хугацаа сунгах тухай
2016.09.06 105 Санал дэмжих тухай
2016.10.04 111 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2016.10.04 112 Аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
2016.10.04 113 Нийтлэг үйлчилгээний алба байгуулах, дүрэм, бүтэц, орон тоо батлах тухай
2016.10.04 114 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2016.10.04 115 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2016.10.04 116 Хугацаа сунгах, үйл ажиллагаа зогсоох тухай
2016.10.25 119 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
2016.10.25 120 Орон нутгийн өмч хөрөнгийн 2016 оны улсын үзлэг тооллогын дүн батлах тухай
2016.10.25 121 Хугацаа сунгах тухай
2016.11.07 122 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарыг томилох тухай
2016.11.16 123 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2016.11.16 124 Хуваарь батлах тухай
2016.11.16 125 Хугацаа сунгах тухай
2016.11.16 126 Хэвлэмэл хуудасны загвар батлах, дардас дарах тухай
2016.11.16 127 Цэргийн дүйцүүлэх албыг хаах иргэдийн тоог батлах тухай
2016.11.28 129 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэх батлах тухай
2016.11.28 130 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
2016.11.28 131 Хугацаа сунгах тухай
2016.11.28 132 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2016.11.28 133 Төлөвлөгөө, жагсаалт батлах тухай
2016.11.28 134 Комисс томилох, журам батлах тухай
2016.11.28 135 "Эрдэнэт шинжлэх ухаан, технологийн парк" ОНӨААТҮГ байгуулах тухай
2016.11.28 136 "Хүндэт иргэн"-ээр шалгаруулах тухай
2016.12.21 138 "Оны Алдартан"-аар шалгаруулах тухай
2016.12.21 143 Журам шинэчлэн батлах тухай
2016.12.21 144 Комисс байгуулах тухай
2016.12.21 146 Зөвшөөрөл олгох тухай
2016.12.21 147 Нэр өөрчлөх тухай
2016.12.21 148 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
2016.12.21 149 Аймгийн сонгуулийн хороог татан буулгах тухай
2016.12.21 151 Журам шинэчлэн батлах тухай
2017.01.03 200 sdf
2017.01.11 04 Зөвшөөрөл олгох тухай
2017.01.11 05 Зөвшөөрөл олгох тухай
2017.01.11 06 Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийг батлах тухай
2017.01.30 08 Төлөвлөгөө батлах тухай
2017.01.30 09 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2017.01.30 10 Чиглэл өгөх тухай
2017.01.30 11 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
2017.01.30 12 Эдийн засгийн хүндрэлийг давах арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай
2017.02.16 18 Тэргүүлэгчдийн хуралдаан удирдуулах тухай
2017.02.16 18 Тэргүүлэгчдийн хуралдаан удирдуулах тухай
2017.02.16 21 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
2017.03.09 26 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2017.03.09 27 Дүгнэлт өгөх, төлөвлөгөө батлах тухай
2017.03.09 28 "Эрдэнэт шинжлэх ухаан, технологийн парк" ОНӨААТҮГ-ын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд өөрлчлөлт оруулах, 2017 оны төсөв, төлөвлөгөөг батлах тухай
2017.03.09 29 "Эрдэнэт ус ДТС" ОНӨХК-ийн Төлөөлөх удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
2017.03.09 30 Иргэний зөвлөлийн зарим гишүүнийг чөлөөлж, томилох тухай
2017.03.09 31 2017 онд ойгоос бэлтгэх модны хэмжээ батлах тухай
2017.03.09 32 Санал дэмжих тухай
2017.03.24 38 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
2017.03.24 39 Журам батлах, үнэ тариф тогтоох тухай
2017.03.24 41 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
2017.03.24 44 Алдарт эх I, II одонд тодорхойлох тухай
2017.04.28 47 Журам батлах тухай
2017.04.28 48 Орон нутгийн өмчийн үндсэн хөрөнгийн дуудлагын худалдааг зохион байгуулах журам, гэрээний загвар батлах тухай
2017.04.28 49 Орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, шилжүүлэх, худалдах, акталж данснаас хасах журам" батлах тухай
2017.04.28 50 "Хөх монгол цогцолбор" ОНӨААТҮГ-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлийг батлах тухай
2017.04.28 51 Ундны усны эх үүсвэр эрүүл ахуйн бүсийг тогтоох тухай
2017.04.28 52 "Өрхийн тариалалтыг дэмжих" дэд хөтөлбөр батлах тухай
2017.04.28 53 Төлөвлөгөө батлах тухай
2017.04.28 54 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын төсвийн нэмэлт өөрчлөлт батлах тухай
2017.04.28 55 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
2017.04.28 56 "Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр" батлах тухай
2017.04.28 58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2017.05.10 59 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2017.05.15 63 "Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай
2017.05.15 64 "Чөлөөт цагийн талбай" дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай
2017.05.15 65 Ахмад настны "Ач санах" дэд хөтөлбөр батлах тухай
2017.05.19 69 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
2017.06.05 70 Баяр наадмын хороо байгуулах тухай
2017.06.05 73 "Хүүхдийн номын ордон"-г байгуулах тухай
2017.06.05 75 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
2017.06.23 80 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
2017.06.23 81 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
2017.06.23 82 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай
2017.06.23 84 Зөвшөөрөл олгох тухай
2017.07.05 90 "Хүндэт иргэн"-ээр шалгаруулах тухай
2017.10.04 104 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2017.10.23 109 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
2017.10.23 110 Зөвшөөрөл олгох тухай
2017.11.08 115 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2017.11.08 116 Хугацаа сунгах тухай
2017.11.28 120 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
2017.11.28 122 Комиссын бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2017.12.08 133 "Анхдагч" дэд хөтөлбөр батлах тухай
2018.01.09 01 Комисс байгуулах, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай
2018.01.09 02 Төлөвлөгөө батлах тухай
2018.01.24 08 2018 онд ойгоос түлшний мод бэлтгэх дээд хэмжээ батлах тухай
2018.01.24 09 Хугацаа сунгах, нэр өөрчлөх тухай
2018.02.21 17 Ойг тэмдэглэх тухай
2018.05.04 35 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2018.05.15 42 Төлөвлөгөө батлах тухай
2018.05.15 48 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2018.05.30 47 Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөр батлах тухай
2018.06.28 57 Аймгийн авто замын тээвэрт баримтлах бодлогын баримт бичиг батлах тухай
2018.08.21 70 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр батлах тухай
2018.09.25 84 Бодлого, төлөвлөгөө батлах тухай
2018.11.07 93 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2018.11.07 94 Хурлын байгууллагын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай
2018.11.07 96 "Хөх Монгол цогцолбор" ОНӨААТҮГ-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
2018.11.27 99 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2018.12.14 105 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
2019.01.07 02 Хугацаа сунгах тухай
2019.01.22 06 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2019.01.22 10 2019 онд ойгоос түлшний мод бэлтгэх дээд хэмжээ батлах тухай
2019.01.28 07 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
2019.02.18 18 Аймгийн Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2019.02.18 20 Дүгнэлт өгөх, төлөвлөгөө батлах тухай
2019.05.16 39 Төлөвлөгөө батлах тухай
2019.05.16 40 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
2020.04.22 45 Сонгуулийн тойрог, дугаар, Төлөөлөгчдийн болон мандатын тоо, нутаг дэвсгэрийн төвийг тогтоох тухай
2020.11.02 96 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай
2020.11.10 104 2021 онд цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн тоог батлах тухай
2020.11.19 106 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай
2020.11.27 110 2021 онд ойгоос түлшний мод бэлтгэх дээд хэмжээг батлах тухай
2020.11.27 112 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай
2020.12.08 117 "Хүндэт иргэн" шагналаар шагнах тухай
2020.12.17 01 Албан татварын хувь хэмжээ тогтоох тухай
2021.02.22 23 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2021.10.27 44 Зөвшөөрөл олгох тухай
2021.10.27 46 "Хот байгуулалт, барига захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ-ын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
2021.10.29 26 Аймгийн Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2021.11.12 48 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2021.11.23 54 "Хүндэт иргэн" шагналаар шагнах тухай
2022.01.17 А/08 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2022.01.24 А/09 Ээлжит хуралдааны хугацааг өөрчлөх тухай
2022.03.22 А/31 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2022.04.26 А/44 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2022.06.07 А/57 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай
2022.06.28 А/66 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2022.08.24 А/97 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2022.11.01 А/115 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2022.11.01 А/116 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2022.11.01 А/118 Цахимаар хуралдуулах тухай
2023.11.22 A/156 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
2024.02.16 А/19 Ээлжит хуралдааны товыг өөрчлөх тухай
Мэндчилгээ

Мэдээлэл технологийн эрин зуунд хөл нийлүүлэн алхаж буй мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй, үнэт зүйлтэй, хөгжих тэмүүлэлтэй ЭРДЭНЭТ хотын иргэн таньд энэ өдрийн мэндийг хүргэе!

Орхон аймгийн эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг бие даан зохион байгуулах ардчилсан, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдлийн илэрхийлэл болсон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, түүний веб сайтаар зочилж өөрт хэрэгтэй мэдээ, мэдээллээ цаг алдалгүй авна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Иргэд та бүгдийг төрд төлөөлөх Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа, орон нутагт хэрэгжих төсөл хөтөлбөр, бүтээн байгуулалтанд иргэн таны үзэл бодол, санал шүүмжлэл үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.

Улс орны хөгжлийн түүчээ, сайн засаглалын загвар ЭРДЭНЭТ хотын түүхэн замналыг амжилт, ололтоор үргэлжлүүлэх, ирэх он жилүүдийн өнгийг тодорхойлох үйлсэд миний бие хүчин зүтгэж, иргэд та бүхэнтэйгээ хамтдаа хөгжицгөөе! ЭРДЭНЭТ хүний төлөө хүчээ нэгтгэе!

ЭРДЭНЭТ ХҮН, ЭРДЭНЭТ ХОТ, ЭРДЭНЭТ ХҮЧ

Орхон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Д.Мөнхбат

              Greetings to you, a citizen of ERDENET City, who has knowledge, information, values and aspiration for the development, going align with the age of information technology! We are confident that you will get the news and information you need without delay by visiting the website of the Citizens' Representative Meeting of the province, which is an expression of democracy, justice and equality. Your opinions and comments will make a valuable contribution to the activities of the representatives that will represent you in the state, the projects and programs to be implemented in the local area, investments, and constructions. we are all working with our knowledge, experience, and hard work for our hometown, to create a healthy and safe environment for our citizens to live and to work. As a result of our policy, we continue to strengthen our previous success and introduce more advinced technologies. Let the representatives and work offices wo* hard for the right for grh Election of citizens' Representative Meeting to continue the historical path 6f Erdenet city with successes and achievements, and to determine the colors of coming years ani let,s develop together. Let's join forces for citizens of Erdenet!

ERDENET PEOPLE, ERDENET CITY, ERDENET POWER

                                                                                                                      Chief of Citizens' Representative Meeting of Orkhon province D.Munkhbat

ХОЛБООС
Хурлын түүх
ХАЯГ
Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Хүрэнбулаг баг, Нутгийн удирдлагын ордон
УТАС
+976 7035 0494
ЦАХИМ ШУУДАН
info@itkh.orkhon.gov.mn
ФАКС
+976 7035 2631
ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Даваа - Баасан 08:00 - 18:00
/Цайны завсарлага 12:00 - 14:00/
© Орхон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 2024 он
Хандалт 24976, Энэ жил 24976, Энэ сар 6996, Энэ долоо хоног 708, Өнөөдөр 117