Хурлын хуралдааны тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 85
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
85. 09 "Аймгийн боловсролын салбарыг 2021-2024 онд хөгжүүлэх" хөтөлбар батлах тухай 2021-03-05
84. 02/05 Аймгийн 2021 оны төсөв батлах тухай 2020-11-30
83. 02/01 Орхон аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай 2020-11-30
82. 02/02 Орхон аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 2020-11-30
81. 02/03 Газрын харилцааны талаар 2021 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай 2020-11-30
80. 07 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнийг сонгох тухай 2020-10-28
79. 01 Албан татварын хувь хэмжээ тогтоох тухай 2020-02-17
78. 13/01 Бодлого батлах тухай 2019-02-22
77. 12/08 Дүгнэлт өгөх тухай 2018-11-30
76. 12/07 Газрын харилцааны талаар 2019 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай 2018-11-30
75. 12/06 Дүгнэлт өгөх тухай 2018-11-30
74. 12/04 Аймгийн 2019 оны төсөв батлах тухай 2018-11-30
73. 11/04 Малчин баг байгуулах тухай 2018-06-06
72. 11/01 Санхүүгийн аудитын дүнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-06-06
71. 10/01 "Эрдэнэт үйлдвэрлэл" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018-02-23
70. 09/01 Үндсэн чиглэл батлах тухай 2017-12-01
69. 9/07 Газрын харилцааны талаар 2018 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай 2017-12-01
68. 9/05 Эрдэнэт сангийн 2018 оны орлого, санхүүжилтээр хийгдэх төсөл арга хэмжээний зардлын төсөв батлах тухай 2017-12-01
67. 9/04 Аймгийн 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-01
66. 9/03 Эрдэнэт сангийн 2017 оны орлого, санхүүжилтээр хийгдэх төсөл хөтөлбөр, үйл ажиллагааны зардлын тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-12-01