Эрх зүй, нутгийн удирдлагын хөгжлийн хороо


С.Юмэнхүү
Хорооны дарга
Б.Баасансүрэн
Хорооны гишүүн
С.Батжаргал
Хорооны гишүүн
Д.Ганболд
Хорооны гишүүн
M.Майцэцэг
Хорооны гишүүн
Б.Мягмарсүрэн
Хорооны гишүүн

Эрх зүй, нутгийн удирдлагын хөгжлийн хорооны чиг үүрэг

 • Орон нутгийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох
 • Нутгийн өөрөө удирдах ёсны төлөвшилт
 • Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
 • Төр захиргаа, хууль хяналт, нутаг дэвсгэрийн байгууллагууд
 • Хүний эрх, эрх чөлөө түүний баталгаа
 • Иргэний бүртгэл, шилжилт
 • Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн болон Засаг захиргааны анхан шатны нэгж тэдгээрийн хилийн цэсийн асуудал
 • Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт
 • Төлөөлөгчийн бүрэн эрх, ёс зүй
 • Шашин, сүм хийдийн асуудал
 • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал
 • Төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар
 • Иргэдийн оролцооны асуудал
 • Иргэний нийгмийн байгууллагууд
 • Гадаад харилцаа
 • Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх талаар гарсан хууль тогтоомж, аймгийн ИТХ-ын байгууллагын шийдвэр
 • Аймгийн хэмжээнд иргэдээс гаргаж буй санал, өргөдөл, гомдлын талаарх мэдээ мэдээлэл, эргэх холбооны асуудал
 • Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар бүх шатны засаг захиргаа, төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаа
 • Хариуцсан салбарын судалгаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

Сэтгэгдэл (0)

  Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Сэтгэгдэл үлдээх