Хурлын хуралдааны тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 73
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
73. 11/04 Малчин баг байгуулах тухай 2018-06-06
72. 11/01 Санхүүгийн аудитын дүнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-06-06
71. 10/01 "Эрдэнэт үйлдвэрлэл" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018-02-23
70. 09/01 Үндсэн чиглэл батлах тухай 2017-12-01
69. 9/07 Газрын харилцааны талаар 2018 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай 2017-12-01
68. 9/05 Эрдэнэт сангийн 2018 оны орлого, санхүүжилтээр хийгдэх төсөл арга хэмжээний зардлын төсөв батлах тухай 2017-12-01
67. 9/04 Аймгийн 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-01
66. 9/03 Эрдэнэт сангийн 2017 оны орлого, санхүүжилтээр хийгдэх төсөл хөтөлбөр, үйл ажиллагааны зардлын тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-12-01
65. 09/02 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-12-01
64. 9/09 Хурлын төлөөлөгчийг чөлөөлөх тухай 2017-12-01
63. 9/08 Дүгнэлт өгөх тухай 2017-12-01
62. 9/06 Үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай 2017-12-01
61. 08/05 Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-10-27
60. 08/04 Журам шинэчлэн батлах тухай 2017-10-27
59. 08/03 Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-10-27
58. 08/02 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай 2017-10-27
57. 08/01 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-27
56. 7/07 Аймгийн 2007 оны авто замын сангийн хөрөнгийн тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-05-26
55. 7/06 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-05-26
54. 7/05 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай 2017-05-26