Хурлын хуралдааны тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 105
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
105. 05/05 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 2022 онд үнэгүй өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг батлах тухай 2021-10-29
104. 05/04 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчээр сонгох тухай 2021-10-29
103. 12 Хугацаа сунгах тухай 2021-09-16
102. 11 Одон, медаль болон үнэмлэхийг нөхөн олгуулахаар уламжлах тухай 2021-09-16
101. 10 Шагналд тодорхойлох тухай 2021-09-16
100. 09 Орон нутгийн өмчийн үндсэн хөрөнгийн дүн батлах тухай 2021-09-16
99. 06 Аймгийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай 2021-09-15
98. 04 "Эх хэл-Эрдэнэт" хөтөлбөр батлах тухай 2021-09-15
97. 20 "Цахим Эрдэнэт-1" хөтөлбөр батлах тухай 2021-07-02
96. 16 Иргэний зөвлөлийн зарим гишүүнийг чөлөөлж, томилох тухай 2021-07-02
95. 13 "Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх" хөтөлбөр батлах тухай 2021-07-01
94. 11 "Малын эрүүл мэнд" хөтөлбөр батлах тухай 2021-07-01
93. 09 "Эрдэнэтчүүд Эрдэнэчүүддээ хайртай" хөтөлбөр батлах тухай 2021-07-01
92. 10 "Өрхийн тариалалтыг дэмжих" хөтөлбөр батлах тухай 2021-07-01
91. 04 "Ач санах" хөтөлбөр батлах тухай 2021-06-30
90. 03 "Орхон аймаг, Эрдэнэт хотыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг батлах тухай 2021-06-30
89. 06 "Багш" хөтөлбөр батлах тухай 2021-06-30
88. 07 "Залуучуудын хөтөлбөр" батлах тухай 2021-06-30
87. 08 "Эмч" хөтөлбөр батлах тухай 2021-06-30
86. 05 "Анхдагч" хөтөлбөр батлах тухай 2021-06-30