Хурлын хуралдааны тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 97
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
97. 20 "Цахим Эрдэнэт-1" хөтөлбөр батлах тухай 2021-07-02
96. 16 Иргэний зөвлөлийн зарим гишүүнийг чөлөөлж, томилох тухай 2021-07-02
95. 13 "Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх" хөтөлбөр батлах тухай 2021-07-01
94. 11 "Малын эрүүл мэнд" хөтөлбөр батлах тухай 2021-07-01
93. 09 "Эрдэнэтчүүд Эрдэнэчүүддээ хайртай" хөтөлбөр батлах тухай 2021-07-01
92. 10 "Өрхийн тариалалтыг дэмжих" хөтөлбөр батлах тухай 2021-07-01
91. 04 "Ач санах" хөтөлбөр батлах тухай 2021-06-30
90. 03 "Орхон аймаг, Эрдэнэт хотыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг батлах тухай 2021-06-30
89. 06 "Багш" хөтөлбөр батлах тухай 2021-06-30
88. 07 "Залуучуудын хөтөлбөр" батлах тухай 2021-06-30
87. 08 "Эмч" хөтөлбөр батлах тухай 2021-06-30
86. 05 "Анхдагч" хөтөлбөр батлах тухай 2021-06-30
85. 09 "Аймгийн боловсролын салбарыг 2021-2024 онд хөгжүүлэх" хөтөлбар батлах тухай 2021-03-05
84. 02/05 Аймгийн 2021 оны төсөв батлах тухай 2020-11-30
83. 02/01 Орхон аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай 2020-11-30
82. 02/02 Орхон аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 2020-11-30
81. 02/03 Газрын харилцааны талаар 2021 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай 2020-11-30
80. 07 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнийг сонгох тухай 2020-10-28
79. 01 Албан татварын хувь хэмжээ тогтоох тухай 2020-02-17
78. 13/01 Бодлого батлах тухай 2019-02-22