Тэргүүлэгчдийн тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 158
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
158. 17 Ойг тэмдэглэх тухай 2018-02-21
157. 09 Хугацаа сунгах, нэр өөрчлөх тухай 2018-01-24
156. 08 2018 онд ойгоос түлшний мод бэлтгэх дээд хэмжээ батлах тухай 2018-01-24
155. 02 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-01-09
154. 01 Комисс байгуулах, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай 2018-01-09
153. 133 "Анхдагч" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-12-08
152. 122 Комиссын бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-11-28
151. 120 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай 2017-11-28
150. 116 Хугацаа сунгах тухай 2017-11-08
149. 115 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2017-11-08
148. 110 Зөвшөөрөл олгох тухай 2017-10-23
147. 109 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай 2017-10-23
146. 104 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2017-10-04
145. 90 "Хүндэт иргэн"-ээр шалгаруулах тухай 2017-07-05
144. 84 Зөвшөөрөл олгох тухай 2017-06-23
143. 82 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай 2017-06-23
142. 81 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-06-23
141. 80 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2017-06-23
140. 75 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-06-05
139. 73 "Хүүхдийн номын ордон"-г байгуулах тухай 2017-06-05