Тэргүүлэгчдийн тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 179
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
179. 45 Сонгуулийн тойрог, дугаар, Төлөөлөгчдийн болон мандатын тоо, нутаг дэвсгэрийн төвийг тогтоох тухай 2020-04-22
178. 39 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-05-16
177. 40 Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2019-05-16
176. 20 Дүгнэлт өгөх, төлөвлөгөө батлах тухай 2019-02-18
175. 18 Аймгийн Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-02-18
174. 07 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 2019-01-28
173. 10 2019 онд ойгоос түлшний мод бэлтгэх дээд хэмжээ батлах тухай 2019-01-22
172. 06 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2019-01-22
171. 02 Хугацаа сунгах тухай 2019-01-07
170. 105 Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018-12-14
169. 99 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-27
168. 96 "Хөх Монгол цогцолбор" ОНӨААТҮГ-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-11-07
167. 94 Хурлын байгууллагын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай 2018-11-07
166. 93 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2018-11-07
165. 84 Бодлого, төлөвлөгөө батлах тухай 2018-09-25
164. 70 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018-08-21
163. 57 Аймгийн авто замын тээвэрт баримтлах бодлогын баримт бичиг батлах тухай 2018-06-28
162. 47 Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018-05-30
161. 42 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-05-15
160. 48 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2018-05-15