Тэргүүлэгчдийн тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 192
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
192. 54 "Хүндэт иргэн" шагналаар шагнах тухай 2021-11-23
191. 48 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2021-11-12
190. 26 Аймгийн Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2021-10-29
189. 46 "Хот байгуулалт, барига захиалагчийн алба" ОНӨААТҮГ-ын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 2021-10-27
188. 44 Зөвшөөрөл олгох тухай 2021-10-27
187. 23 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2021-02-22
186. 01 Албан татварын хувь хэмжээ тогтоох тухай 2020-12-17
185. 117 "Хүндэт иргэн" шагналаар шагнах тухай 2020-12-08
184. 112 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай 2020-11-27
183. 110 2021 онд ойгоос түлшний мод бэлтгэх дээд хэмжээг батлах тухай 2020-11-27
182. 106 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай 2020-11-19
181. 104 2021 онд цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн тоог батлах тухай 2020-11-10
180. 96 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай 2020-11-02
179. 45 Сонгуулийн тойрог, дугаар, Төлөөлөгчдийн болон мандатын тоо, нутаг дэвсгэрийн төвийг тогтоох тухай 2020-04-22
178. 39 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-05-16
177. 40 Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2019-05-16
176. 20 Дүгнэлт өгөх, төлөвлөгөө батлах тухай 2019-02-18
175. 18 Аймгийн Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-02-18
174. 07 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 2019-01-28
173. 10 2019 онд ойгоос түлшний мод бэлтгэх дээд хэмжээ батлах тухай 2019-01-22