Тэргүүлэгчдийн тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 154
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
154. 02 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-01-09
153. 01 Комисс байгуулах, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай 2018-01-09
152. 122 Комиссын бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-11-28
151. 120 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай 2017-11-28
150. 116 Хугацаа сунгах тухай 2017-11-08
149. 115 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2017-11-08
148. 110 Зөвшөөрөл олгох тухай 2017-10-23
147. 109 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай 2017-10-23
146. 104 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2017-10-04
145. 90 "Хүндэт иргэн"-ээр шалгаруулах тухай 2017-07-05
144. 84 Зөвшөөрөл олгох тухай 2017-06-23
143. 82 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай 2017-06-23
142. 81 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-06-23
141. 80 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2017-06-23
140. 75 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-06-05
139. 73 "Хүүхдийн номын ордон"-г байгуулах тухай 2017-06-05
138. 70 Баяр наадмын хороо байгуулах тухай 2017-06-05
137. 69 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай 2017-05-19
136. 63 "Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-05-15
135. 65 Ахмад настны "Ач санах" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-05-15