Тэргүүлэгчдийн тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 187
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
187. 23 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2021-02-22
186. 01 Албан татварын хувь хэмжээ тогтоох тухай 2020-12-17
185. 117 "Хүндэт иргэн" шагналаар шагнах тухай 2020-12-08
184. 112 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай 2020-11-27
183. 110 2021 онд ойгоос түлшний мод бэлтгэх дээд хэмжээг батлах тухай 2020-11-27
182. 106 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай 2020-11-19
181. 104 2021 онд цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн тоог батлах тухай 2020-11-10
180. 96 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай 2020-11-02
179. 45 Сонгуулийн тойрог, дугаар, Төлөөлөгчдийн болон мандатын тоо, нутаг дэвсгэрийн төвийг тогтоох тухай 2020-04-22
178. 39 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-05-16
177. 40 Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2019-05-16
176. 20 Дүгнэлт өгөх, төлөвлөгөө батлах тухай 2019-02-18
175. 18 Аймгийн Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-02-18
174. 07 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 2019-01-28
173. 10 2019 онд ойгоос түлшний мод бэлтгэх дээд хэмжээ батлах тухай 2019-01-22
172. 06 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2019-01-22
171. 02 Хугацаа сунгах тухай 2019-01-07
170. 105 Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018-12-14
169. 99 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-27
168. 96 "Хөх Монгол цогцолбор" ОНӨААТҮГ-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-11-07