Тэргүүлэгчдийн тогтоол

НИЙТ БИЧЛЭГ: 145
Дугаар Гарчиг Файл Хавсралт Огноо
145. 90 "Хүндэт иргэн"-ээр шалгаруулах тухай 2017-07-05
144. 84 Зөвшөөрөл олгох тухай 2017-06-23
143. 82 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай 2017-06-23
142. 81 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-06-23
141. 80 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2017-06-23
140. 75 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-06-05
139. 73 "Хүүхдийн номын ордон"-г байгуулах тухай 2017-06-05
138. 70 Баяр наадмын хороо байгуулах тухай 2017-06-05
137. 69 Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай 2017-05-19
136. 63 "Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-05-15
135. 65 Ахмад настны "Ач санах" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-05-15
134. 64 "Чөлөөт цагийн талбай" дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай 2017-05-15
133. 59 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай 2017-05-10
132. 58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-28
131. 56 "Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-04-28
130. 55 Нэрэмжит ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-04-28
129. 54 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын төсвийн нэмэлт өөрчлөлт батлах тухай 2017-04-28
128. 53 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-04-28
127. 52 "Өрхийн тариалалтыг дэмжих" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-04-28
126. 51 Ундны усны эх үүсвэр эрүүл ахуйн бүсийг тогтоох тухай 2017-04-28