ИТХ-ын тэргүүлэгчид

П.Пүрэвлхагва
ИТХ-ын тэргүүлэгч

А.Түвшинжаргал
ИТХ-ын тэргүүлэгч

С.Батжаргал
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Д.Бүүвэйбаатар
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Д.Дэлгэрбаяр
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Д.Мөнхбат
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Л.Эрхбаатар
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Д.Батбилэг
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Д.Эрдэнэбат
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Д.Батбаяр
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Б.Мөнхдалай
ИТХ-ын тэргүүлэгч