ИТХ-ын тэргүүлэгчид

П.Пүрэвлхагва
ИТХ-ын тэргүүлэгч

А.Түвшинжаргал
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Д.Мөнхбат
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Б.Оюунбаяр
ИТХ-ын тэргүүлэгч

С.Ганцогт
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Б.Мөнхдалай
ИТХ-ын тэргүүлэгч

М.Түмэнжаргал
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Д.Ууганбаяр
ИТХ-ын тэргүүлэгч

В.Адъяа
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Ц.Алтаншагай
ИТХ-ын тэргүүлэгч

Д.Мөнхболд
ИТХ-ын тэргүүлэгч