Алсын хараа, Эрхэм зорилго


Алсын хараа

       Нутгийн өөрийн удирдлагын чадавхыг сайжруулж ижил түвшний байгууллагын Хангайн бүсийн тэргүүлэх байгууллага болох.

Эрхэм зорилго

       Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг чадварлаг, нээлттэй, ил тод болгон төлөвшүүлж, иргэдийн оролцоотой эдийн  засаг, нийгмийн хөгжлийн хүрээнд уламжлал шинэчлэлийн уялдааг ханган олон тулгуурт эдийн засгийн болон хүний хөгжлийг дэмжсэн бодлогыг тодорхойлж, орон нутгийнхаа ард иргэдийн аж амьдралыг дээшлүүлэн ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөл бүрдүүлэхэд оршино.
 

Сэтгэгдэл (0)

    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Сэтгэгдэл үлдээх