Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хороо


Д.Энхзориг
Хорооны дарга
П.Ганзориг
Хорооны гишүүн
Д.Мөнхболд
Хорооны гишүүн
Б.Мөнхдалай
Хорооны гишүүн
Д.Эрдэнэцогт
Хорооны гишүүн
Д.Өсөхбаяр
Хорооны гишүүн

Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хорооны чиг үүрэг

 • Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн үндсэн үзүүлэлт
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт, эрүүл ахуй, ариун цэвэр, аюулгүй байдал
 • Хөрөнгө оруулалтын бодлого
 • Үйлдвэрлэл технологийн парк
 • Хангайн бүсийн хамтын ажиллагаа
 • Эдийн засгийн гадаад харилцаа
 • Дотоодын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжих
 • Шударга бус өрсөлдөөнийг хязгаарлах
 • Техник, технологийн шинэчлэл
 • Хүн амын хүнсний хамгамж
 • Иргэд, оршин суугчдын амьдралын чанарын асуудал
 • Хариуцсан салбарын судалгаа хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ

Сэтгэгдэл (0)

  Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Сэтгэгдэл үлдээх