Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хороо


Т.Чинзориг
Хорооны дарга
Д.Батхишиг
Хорооны гишүүн
С.Ганцогт
Хорооны гишүүн
Д.Даваадорж
Хорооны гишүүн
Б.Дашравдан
Хорооны гишүүн
С.Жаргалсайхан
Хорооны гишүүн
Б.Отгонбат
Хорооны гишүүн
П.Пүрэвлхагва
Хорооны гишүүн
Д.Ууганбаяр
Хорооны гишүүн

 

Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хорооны чиг үүрэг

 • Ногоон хөгжлийн бодлого
 • Экологийн тэнцвэрт байдал, стандарт, тэргүүлэх чиглэлийн зорилгыг тодорхойлох чиглэлийн судалгаа шинжилгээ
 • Хорт бодис, цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдал
 • Усны нөөц, ашиглалт хамгаалалт, менежментийг сайжруулах
 • Утаа, хог хаягдал, хөрсний болон орчны бохирдол
 • Байгаль хамгааллын цогцолбор харилцан хамаарлын асуудал
 • Аймгийн нутаг дэвсгэр дэх хайгуул, шинжилгээний лицензийн асуудал
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал
 • Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хамгаалах
 • Хариуцсан салбарын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ
 • Аялал жуулчлал
 • ХАА-н хөгжлийн цогц бодлогын асуудал
 • Хариуцсан салбарын судалгаа, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ

Сэтгэгдэл (0)

  Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Сэтгэгдэл үлдээх