Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хороо


Х.Оюун-Эрдэнэ
Хорооны дарга
С.Гандолгор
Хорооны гишүүн
Б.Зоригтбаяр
Хорооны гишүүн
О.Мөнх-Од
Хорооны гишүүн
Д.Ууганбаяр
Хорооны гишүүн
С.Эрхэмбаяр
Хорооны гишүүн
Д.Өсөхбаяр
Хорооны гишүүн

 

Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хорооны чиг үүрэг

 • Ногоон хөгжлийн бодлого
 • Экологийн тэнцвэрт байдал, стандарт, тэргүүлэх чиглэлийн зорилгыг тодорхойлох чиглэлийн судалгаа шинжилгээ
 • Хорт бодис, цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдал
 • Усны нөөц, ашиглалт хамгаалалт, менежментийг сайжруулах
 • Утаа, хог хаягдал, хөрсний болон орчны бохирдол
 • Байгаль хамгааллын цогцолбор харилцан хамаарлын асуудал
 • Аймгийн нутаг дэвсгэр дэх хайгуул, шинжилгээний лицензийн асуудал
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал
 • Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хамгаалах
 • Хариуцсан салбарын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ
 • Аялал жуулчлал
 • ХАА-н хөгжлийн цогц бодлогын асуудал
 • Хариуцсан салбарын судалгаа, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ

Сэтгэгдэл (0)

  Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Сэтгэгдэл үлдээх