Нийгмийн хөгжлийн хороо


А.Түвшинжаргал
Хорооны гишүүн

Нийгмийн хөгжлийн хорооны чиг үүрэг

 • Эрүүл мэнд
 • Боловсрол
 • Соёл, урлаг, музейн сан хөмрөг
 • Шинжлэх ухаан, технологи
 • Биеийн тамир спорт
 • Нийгмийн хамгаалал
 • Хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөр хамгаалал ажилгүйдэл
 • Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хамтын хариуцлагын асуудал
 • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил
 • Гэр хорооллын нийгмийн үйлчилгээ
 • Иргэдийн оролцоо, мэдээллийн эргэх холбоо
 • Хариуцсан салбарын судалгаа, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ

 

Сэтгэгдэл (0)

  Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Сэтгэгдэл үлдээх