Ажлын алба

Ш.Ганбат

Хурлын даргын зөвлөх

Д.Эрдэнэцэцэг

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга, Ажлын албаны дарга

Б.Золоо

Хурлын бодлогын хэрэгжилт, зохион байгуулалт, хяналт хариуцсан ахлах ажилтан

Б.Тунгалаг

Хууль эрх зүй, хүний нөөц, иргэний оролцоо хариуцсан ахлах ажилтан

Б.Мэндхишиг

Хурлын зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан ажилтан

Б.Дуламрагчаа

Хурлын хороод, төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан

Н.Анар

Хурлын хороод, төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан

Ч.Нарангарвуу

Архив бичиг хэрэг, мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан ажилтан

Э.Ариунбилэг

Иргэний танхим, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан

Ч.Мөнхнаран

Даргын туслах, шагнал хариуцсан ажилтан

Д.Жигжидсүрэн

Жолооч, нярав

С.Батбаяр

Жолооч