Ажлын алба

Ш.Ганбат

Хурлын даргын зөвлөх

Д.Эрдэнэцэцэг

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга, Ажлын албаны дарга

Б.Золоо

Хурлын бодлого, хяналт хариуцсан ахлах ажилтан

М.Бямбадорж

Хурлын зохион байгуулалт хариуцсан ажилтан

Ч.Мөнхнаран

Иргэний танхим хариуцсан ажилтан

Ч.Нарангарвуу

Хурлын мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан ажилтан

Д.Бадамхүү

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан

Д.Буянзаяа

Хурлын хороод хариуцсан ажилтан

Б.Дуламрагчаа

Хурлын хороод хариуцсан ажилтан

С.Батбаяр

Жолооч

Д.Жигжидсүрэн

Жолооч, нярав