ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ОРХОН АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ОРОН ТООНЫ БУС ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС 2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Image

2018 оны 2 дугаар сараас нөхөн сонгуулийн санал асуулгыг аймгийн хэмжээнд цахим болон багуудын Иргэдийн Нийтийн хурлаар дамжуулан санал асуулга хэлбэрээр нийт 4 иргэн нэр дэвшүүлэн өрсөлдөж шинээр гишүүн З.Баттулга, Т.Батзориг нарыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлын 2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар томилон бүрэн бүрэлдхүүнээрээ ажиллах болсон.