ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх "Иргэний зөвлөл" -ийн шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүний танилцуулга

Image

Монгол улсын цагдаагийн албаны хууль 2017 онд шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллаагаг цагдаагийн албаны тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд зааж өгсөнтэй холбоотой үйл ажиллагааг шинэчлэн ажиллаж эхлээд байна.