Үйл явдал

 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн IV хуралдаан 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09 цагт Нутгийн удирдлагын ордоны хурлын бага танхимд болно. 

Хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэнэ. 

1. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийг хог хаягдлын үнийг шинэчлэн батлах тухай

2. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний үнэ тарифт индексжүүлэлт хийх тухай

3. Даваат, Уртын гол, Яргуйт багуудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай

4. Өрхийн жижиг үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн сан байгуулах тухай

5. Орон нутгийн төсвийн болон Эрдэнэт сангийн 2018 оны шилжих үлдэгдлээс зарцуулах хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай

6. Илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай

7. 2018 оны ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

8. Шагналд тодорхойлох тухай

9. Бусад