Үйл явдал

 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ XI ХУРАЛДААНЫ

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 
 
1.Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын санхүүгийн Аудитын нэгдсэн дүнгийн тухай
Илтгэгч нь: Аймгийн Аудитын газрын дарга, 
                  Тэргүүлэх аудитор Ц.Нармандах
 
2.Аймгийн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
Илтгэгч нь:Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,
                                                     Төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн О.Энхбаяр
 
3.Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний нэр өөрчлөх тухай
Илтгэгч нь: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, 
                                                     Төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн О.Энхбаяр
 
4.Малчин баг байгуулах тухай
Илтгэгч нь: Аймгийн Засаг даргын орлогч А.Түвшинжаргал
 
5.Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
Илтгэгч нь: Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот
                                                      байгуулалтын газрын дарга Д.Цолмон
 
6.Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
Илтгэгч нь: Аймгийн ИТХ-ын дарга П.Пүрэвлхагва
 
 
       
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН 
ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД