Үйл явдал

Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн хурал 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний 09.00 цагт Нутгийн удирдлагын ордоны хурлын бага танхимд хуралдана.

     Хурлаар аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн 2017 онд хийсэн ажлын тайлан, 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг тус тус хэлэлцэн батална.