Үйл явдал

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 12 дугаар хуралдаан 2017 оны 06 дугаар сарын 29-ны 09 цагт хуралдана.