АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ТӨР, СҮМ, ХИЙДИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар зарим сүм, хийдийн үйл ажиллагааны хугацааг сунгалаа

Image

Одоогийн байдлаар аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар дараах сүм, хийдүүдийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах болон үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг холбогдох хууль, журмын дагуу сунгаж, олголоо

МЭДЭЭ

Image

Бурхан багшийн “Их Дүйчин” өдөр буюу 2018.05.29-нд Аймгийн ИТХ-ын дарга бөгөөд аймгийн хэмжээнд Төр, сүм хийдийн харилцааг зохицуулах зөвлөлийн дарга П.Пүрэвлхагва Жавзандамба хутагт төвийн багш, гавьж Д.Нямсамбууг хүлээн авч уулзлаа.

Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүм, хийдүүдэд хяналт шалгалт хийлээ

Image

Аймгийн ИТХ-ын дарга, Төр, сүм, хийдийн харилцааг зохицуулах зөвлөлийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа шашны байгууллага, сүм, хийдүүдийн үйл ажиллагаанд “Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хууль”, “Аймгийн нутаг дэвсгэрт сүм, хийд, шашны байгууллага байгуулж, үйл ажиллагаа явуулах журам” болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийн байдлыг хянах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах зорилгоор 2018 оны 04 дүгээр 18 өдрөөс 20-ны өдрүүдэд хяналт, шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Шашин, сүм хийдийн үйл ажиллагааны талаарх зөвлөмж

Image

Шинээр сүм, хийд, шашны байгууллага байгуулах, үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгахад “Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай” хууль болон аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 98 дугаар тогтоол: “Аймгийн нутаг дэвсгэрт сүм, хийд, шашны байгууллага байгуулж, үйл ажиллагаа явуулах” журмын тухай

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Аймгийн хэмжээнд төр, сүм, хийдийн харилцааг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Image

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Аймгийн хэмжээнд төр, сүм, хийдийн харилцааг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн 82 тоот тогтоолоор баталсан.

ОРХОН АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА СҮМ, ХИЙДҮҮДЭД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

Image

Аймгийн ИТХ-ын дарга, ГХУСАЗЗ-ийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүм, хийдүүдийн үйл ажиллагаанд Төр, сүм, хийдийн харилцааны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийн байдлыг шалгаж, танилцах, тэдгээрийн нарийвчилсан судалгааг гаргаж, бүртгэлд бүрэн хамруулах зорилгоор 2017 оны 05 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд ханалт шалгалтыг хийв.