ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Иргэний зөвлөлийн сонгон шалгаруулалтанд хамгийн их санал авсан Н.Ганболд, Т.Батзоригт нарыг гурван жилийн хугацаагаар томиллоо

Image

Иргэний зөвлөлийн сонгон шалгаруулалтанд хамгийн их санал авсан Н.Ганболд, Т.Батзоригт нарыг гурван жилийн хугацаагаар томиллоо.

ОРХОН АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ОРОН ТООНЫ БУС ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС 2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Image

2018 оны 2 дугаар сараас нөхөн сонгуулийн санал асуулгыг аймгийн хэмжээнд цахим болон багуудын Иргэдийн Нийтийн хурлаар дамжуулан санал асуулга хэлбэрээр нийт 4 иргэн нэр дэвшүүлэн өрсөлдөж шинээр гишүүн З.Баттулга, Т.Батзориг нарыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлын 2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар томилон бүрэн бүрэлдхүүнээрээ ажиллах болсон.

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх "Иргэний зөвлөл" -ийн шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүний танилцуулга

Image

Монгол улсын цагдаагийн албаны хууль 2017 онд шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллаагаг цагдаагийн албаны тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд зааж өгсөнтэй холбоотой үйл ажиллагааг шинэчлэн ажиллаж эхлээд байна.