Зөвлөлүүд

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл өнөөдөр хуралдлаа

Image

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл өнөөдөр хуралдлаа. Өнөөдрийн хурлаар Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар гарсан гэмт хэргийн байдал, цаашид анхаарах асуудал, Орхон аймгийн Авлигаас урьдчилан сэргийлэх Иргэний Хяналтын зөвлөлийн мэдээллийг сонсох, Бусад гэсэн асуудлуудыг хэлэлцсэн юм.

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар зарим сүм, хийдийн үйл ажиллагааны хугацааг сунгалаа

Image

Одоогийн байдлаар аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар дараах сүм, хийдүүдийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах болон үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг холбогдох хууль, журмын дагуу сунгаж, олголоо

МЭДЭЭ

Image

Бурхан багшийн “Их Дүйчин” өдөр буюу 2018.05.29-нд Аймгийн ИТХ-ын дарга бөгөөд аймгийн хэмжээнд Төр, сүм хийдийн харилцааг зохицуулах зөвлөлийн дарга П.Пүрэвлхагва Жавзандамба хутагт төвийн багш, гавьж Д.Нямсамбууг хүлээн авч уулзлаа.

Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүм, хийдүүдэд хяналт шалгалт хийлээ

Image

Аймгийн ИТХ-ын дарга, Төр, сүм, хийдийн харилцааг зохицуулах зөвлөлийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа шашны байгууллага, сүм, хийдүүдийн үйл ажиллагаанд “Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хууль”, “Аймгийн нутаг дэвсгэрт сүм, хийд, шашны байгууллага байгуулж, үйл ажиллагаа явуулах журам” болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийн байдлыг хянах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах зорилгоор 2018 оны 04 дүгээр 18 өдрөөс 20-ны өдрүүдэд хяналт, шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Шашин, сүм хийдийн үйл ажиллагааны талаарх зөвлөмж

Image

Шинээр сүм, хийд, шашны байгууллага байгуулах, үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгахад “Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай” хууль болон аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 98 дугаар тогтоол: “Аймгийн нутаг дэвсгэрт сүм, хийд, шашны байгууллага байгуулж, үйл ажиллагаа явуулах” журмын тухай

Өнөөдөр аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл хуралдлаа

Image

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн даргаар аймгийн ИТХ-ын дарга П.Пүрэвлхагва, Орлогч даргаар аймгийн Засаг дарга Д.Батлут нар ажилладаг билээ.