Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий “Олон нийтийн дэд зөвлөл” байгуулагдлаа

Image

Орхон аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий “Олон нийтийн дэд зөвлөл” нь Н.Даринчулуун, Б.Батцэцэг, Б.Ариунболд гэсэн 3 гишүүнтэйгээр байгуулагдаж, Авлигатай тэмцэх газар, Аймгийн ГХУСАЗЗ, Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гурвалсан гэрээ байгуулах үйл ажиллагаа 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр боллоо.