Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигатай тэмцэх газраас 21 аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга нартай онлайн уулзалт зохион байгууллаа

Image

Өнөөдөр Авлигатай тэмцэх газраас 21 аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга нартай онлайн уулзалт зохион байгууллаа.