Дэд бүтэц, хот байгуулалт, гэр хорооллын хөгжлийн хороо

Өнөөдөр аймгийн ИТХ-ын Дэд бүтэц, хот байгуулалт гэр хорооллын хөгжлийн хороо хуралдлаа

Image

Өнөөдөр аймгийн ИТХ-ын Дэд бүтэц, хот байгуулалт гэр хорооллын хөгжлийн хорооны хурал боллоо. Хурлаар Дэд бүтэц, хот байгуулалт гэр хорооллын хөгжлийн хорооны 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцсэн юм.

Танилцуулга

Image

Дэд бүтцийн цогц бодлого
Хот байгуулалт, архитектур барилгажилт
Хотын инженерийн шугам сүлжээ
Түлш эрчим хүч