Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хороо

“Ногоон хөгжил-Тогтвортой хөгжлийн үндэс” сэдэвт сарын аяны нээлт боллоо

Image

Аймгийн ИТХ-ын Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хороо “Ногоон хөгжил-Тогтвортой хөгжлийн үндэс” сэдэвт сарын аяны нээлтээ хийж аяны нэрэмжит туг, дэвтэрийг аймгийн БОАЖГ, ХХААГ, Жаргалант сумын ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ зэрэг хамтран оролцох байгууллагуудын төлөөлөлд гардууллаа.

Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хороо хуралдлаа

Image

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хороо хуралдаж 4 дүгээр сарын нэрэмжит ажил “Ногоон хөгжил тогтвортой хөгжлийн үндэс” аянд хэрэгжүүлэх ажлын талаар холбогдох байгууллагуудаас санал авчээ.

Танилцуулга

Image

Ногоон хөгжлийн бодлого
Экологийн тэнцвэрт байдал, стандарт, тэргүүлэх чиглэлийн зорилгыг тодорхойлох чиглэлийн судалгаа шинжилгээ
Хорт бодис, цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдал