Төсөв, санхүүгийн хөгжлийн хороо

Аймгийн ИТХ-ын Төсөв, санхүүгийн хөгжлийн хороо хуралдлаа

Image

Аймгийн ИТХ-ын Төсөв санхүүгийн хөгжлийн хорооны төлөвлөгөөт ажлын дагуу аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс болон Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2018 оны 04 сарын 13-ны өдөр хурлын бага танхимд сонсгол хийлээ.

“Шинэ эриний санхүүч” уулзалт, зөвлөгөөн амжилттай боллоо

Image

Аймгийн ИТХ-ын нэрэмжит “Төсвийн бодлого, ИТХ-ын хяналт” сарын аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж буй “Шинэ эринийн санхүүч” уулзалт, зөвлөгөөн өнөөдөр “Уурхайчин” соёлын ордны бага танхимд боллоо.

Танилцуулга

Image

Аймгийн төсөв, түүний бүрдүүлэлт, гүйцэтгэл
Орон нутгийн өмч, түүний ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэлд тавих хяналтыг сайжруулах
Статистик, мэдээ мэдээлэл