Төсөв, санхүүгийн хөгжлийн хороо

Төсөв, санхүүгийн хөгжлийн хорооны ээлжит хуралдаан боллоо

Image

Төсөв, санхүүгийн хөгжлийн хорооны ээлжит хуралдаанаар аймгийн орон нутгийн өмчийн 2020 оны дүнг батлах тухай, шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар зохион байгуулж буй ажлын тухай, 2021 оны улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын явц байдлын тухай хэлэлцлээ.

ЗАСАГ ЗАХИРГАА, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛАГУУД ХУРЛЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЭРХЭН ХАНГАЖ БУЙ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ

Image

Аймгийн хэмжээнд Засаг захиргаа, төрийн үйлчилгээний байгууллагуудаас хурлын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж буй байдалд хяналт шалгалт хийх аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдрийн №83 дугаар тогтоолыг үндэслэн аймгийн ИТХ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Төсөв, санхүүгийн хөгжлийн хороо аймгийн ЗДТГ-ын Статистикийн хэлтэс, Санхүүгийн хяналт-Аудитын алба, аймгийн Татварын албанд хяналт шалгалт хийлээ.

Аймгийн ИТХ-ын Төсөв, санхүүгийн хөгжлийн хороо хуралдлаа

Image

Аймгийн ИТХ-ын Төсөв санхүүгийн хөгжлийн хорооны төлөвлөгөөт ажлын дагуу аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс болон Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2018 оны 04 сарын 13-ны өдөр хурлын бага танхимд сонсгол хийлээ.

Танилцуулга

Image

Аймгийн төсөв, түүний бүрдүүлэлт, гүйцэтгэл
Орон нутгийн өмч, түүний ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэлд тавих хяналтыг сайжруулах
Статистик, мэдээ мэдээлэл