Төсөв, санхүүгийн хөгжлийн хороо

“Шинэ эриний санхүүч” уулзалт, зөвлөгөөн амжилттай боллоо

Image

Аймгийн ИТХ-ын нэрэмжит “Төсвийн бодлого, ИТХ-ын хяналт” сарын аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж буй “Шинэ эринийн санхүүч” уулзалт, зөвлөгөөн өнөөдөр “Уурхайчин” соёлын ордны бага танхимд боллоо.

Танилцуулга

Image

Аймгийн төсөв, түүний бүрдүүлэлт, гүйцэтгэл
Орон нутгийн өмч, түүний ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэлд тавих хяналтыг сайжруулах
Статистик, мэдээ мэдээлэл