Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хороо

Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хороо 6-р сарын нэрэмжит ажлыг зохион байгуулна

Image

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016.11.16-ны өдрийн “Хуваарь батлах тухай” 124 дүгээр тогтоолын дагуу сар бүрийг аймгийн ИТХ-ын нэрэмжит сарын аян болгон зарлаж, нийгэмж тустай ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байхаар тогтсон.

Танилцуулга

Image

Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн үндсэн үзүүлэлт
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт, эрүүл ахуй, ариун цэвэр, аюулгүй байдал
Хөрөнгө оруулалтын бодлого
Үйлдвэрлэл технологийн парк