Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хороо

“Эрдэнэт үйлдвэрлэл" хөтөлбөрийг хэлэлцлээ

Image

“Эрдэнэт үйлдвэрлэл дэд хөтөлбөр 2018-2021” хүрээнд өрхийн үйлдвэрлэгчийн тоог нэмэгдүүлэх хүрээнд ШУТП ОНӨҮГ, ОНТөсвөөс санхүүжилттэй эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй, хүүгүй барьцаагүй зээл олгох төсөл хэрэгжүүлсэн, Гарааны үйлдвэрлэл-2019 онд 80 төсөлд 160,0 сая төгрөг, Гарааны бизнес-2020 онд 100 төсөлд 200,0 сая төгрөг Гарааны бизнес-2021 онд 270,0 сая олгохоор 38 бизнесийн 150 орчим төслийн бичиг баримт хүлээж аваад байна.

ЖДҮ-ийг дэмжих чиглэлээр олгогдож буй зээлийн хэрэгжилтийг хорооны хурлаар хэлэлцлээ

Image

Аймгийн ИТХ-ийн Төсөв санхүүгийн хөгжлийн хороо, Эдийн засаг үйлдвэрлэлийн хорооны өргөтгөсөн Ээлжит хуралдаанаар орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангуудын зээлийн хэрэгжилтийг хэлэлцэж, аймгийн ИТХ-ын Ээлжит бус хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр дэмжлээ.

Өнөөдөр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нэрэмжит аяныхаа туг дэвтрийг Хөгжлийн хорооддоо гардууллаа

Image

Aймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хөгжлийн 6 хороо нь сар бүр нэрэмжит аяныг зарлан төрийн байгууллагуудтайгаа хамтран 2017 онд үр дүнтэй олон ажлуудыг зохион байгуулсан. Харин 2018 онд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчийн хурал I-р улирлыг “Үндэсний бахархал-Нутгийн хөгжил”, II-р улирлыг “Эх дэлхий, байгаль орчин-Эко Эрдэнэт”, III-р улирлыг “Өвөлжилтийн бэлтгэл”, IV-р улирлыг “Төрийн үйлчилгээний соёл” сэдвийн дор нэрэмжит аяныг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.

Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хороо 6-р сарын нэрэмжит ажлыг зохион байгуулна

Image

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016.11.16-ны өдрийн “Хуваарь батлах тухай” 124 дүгээр тогтоолын дагуу сар бүрийг аймгийн ИТХ-ын нэрэмжит сарын аян болгон зарлаж, нийгэмж тустай ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байхаар тогтсон.

Танилцуулга

Image

Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн үндсэн үзүүлэлт
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт, эрүүл ахуй, ариун цэвэр, аюулгүй байдал
Хөрөнгө оруулалтын бодлого
Үйлдвэрлэл технологийн парк