Эрх зүй, нутгийн удирдлагын хөгжлийн хороо

Эрх зүй, нутгийн удирдлагын хөгжлийн хорооны ээлжит хуралдаан боллоо

Image

Аймгийн ИТХ-ын Эрх зүй нутгийн удирдлагын хорооны хуралдаан “Тогтвортой хөгжил-түншлэлийн зөвлөл”-ийг шинэчлэн байгуулах, ажиллах журмыг батлах тухай хэлэлцэн хорооны гишүүдийн 100 хувийн саналаар дахин боловсруулах шаардлагатай гэж үзэн төслийг буцаалаа

Зэст, Хүрэнбулаг багийн иргэдийн саналыг авна

Image

Эрх зүй, нутгийн удирдлагын хорооны ээлжит III хуралдаанаар IV сургуулийн өнөөгийн нөхцөл байдал, өргөтгөлийн барилга барих боломжтой эсэх талаар хэлэлцэж, холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаас дүгнэлт гаргуулан аймаг, орон нутгийн удирдлагууд, шийдвэрлэх шатны байгууллагад хүсэлт гаргаж, хүргүүлэхээр болсон.

Эрх зүй, нутгийн удирдлагын хороо хоёр асуудал хэлэлцлээ

Image

Эрх зүй нутгийн удирдлагын хорооны ээлжит хурал болж замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн төсөлтэй танилцаж санал, дүгнэлт өглөө. Уг хөтөлбөр нь 2021-2024 онд дөрвөн жилийн хугацаанд хэрэгжих бөгөөд гурван зорилтын хүрээнд 23 арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

Эрх зүй, нутгийн удирдлагын хорооны хурал боллоо

Image

Эрх зүй нутгийн удирдлагын хорооны хурал өнөөдөр боллоо. Хорооны хуралд АЗДТГ-ын төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсээс Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн 2016-2020 оны хэрэгжилт, Орон нутгийн өмчийн газраас орон нутгийн өмчит байгууллагуудын үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж хорооны гишүүдийн санал, дүгнэлтийг авлаа.

“Төлөөлөгчийн нэг өдөр” аян үргэлжилж байна

Image

Аймгийн ИТХ, Засаг даргын баталсан удирдамжын дагуу Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд “Хөгжлийн түүчээ-Хүний хөгжил” сэдэвт “Төлөөлөгчийн нэг өдөр” арга хэмжээг 4 дүгээр сарын 6-30-ны өдрүүдэд Даваат, Дэнж, Эрдэнэ, Яргуйт багуудад зохион байгуулахаар боллоо.

"Төлөөлөгчийн нэг өдөр" ажил Жаргалант суманд эхэллээ

Image

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчийн хурал 2018 оны I улирлыг “Үндэсний бахархал-Нутгийн хөгжил”, II улирлыг “Эх дэлхий, байгаль орчин-Эко Эрдэнэт”, III улирлыг “Өвөлжилтийн бэлтгэл”, IV улирлыг “Төрийн үйлчилгээний соёл” сэдвийн дор нэрэмжит аяныг зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу I-р улирлын аян үргэлжилж байна.

Өнөөдөр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нэрэмжит аяныхаа туг дэвтрийг Хөгжлийн хорооддоо гардууллаа

Image

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хөгжлийн 6 хороо нь сар бүр нэрэмжит аяныг зарлан төрийн байгууллагуудтайгаа хамтран 2017 онд үр дүнтэй олон ажлуудыг зохион байгуулсан. Харин 2018 онд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчийн хурал I-р улирлыг “Үндэсний бахархал-Нутгийн хөгжил”, II-р улирлыг “Эх дэлхий, байгаль орчин-Эко Эрдэнэт”, III-р улирлыг “Өвөлжилтийн бэлтгэл”, IV-р улирлыг “Төрийн үйлчилгээний соёл” сэдвийн дор нэрэмжит аяныг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.