Ажлын хороод

Өнөөдөр аймгийн ИТХ-ын Дэд бүтэц, хот байгуулалт гэр хорооллын хөгжлийн хороо хуралдлаа

Image

Өнөөдөр аймгийн ИТХ-ын Дэд бүтэц, хот байгуулалт гэр хорооллын хөгжлийн хорооны хурал боллоо. Хурлаар Дэд бүтэц, хот байгуулалт гэр хорооллын хөгжлийн хорооны 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцсэн юм.

ЗАСАГ ЗАХИРГАА, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛАГУУД ХУРЛЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЭРХЭН ХАНГАЖ БУЙ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ

Image

Аймгийн хэмжээнд Засаг захиргаа, төрийн үйлчилгээний байгууллагуудаас хурлын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж буй байдалд хяналт шалгалт хийх аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдрийн №83 дугаар тогтоолыг үндэслэн аймгийн ИТХ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Төсөв, санхүүгийн хөгжлийн хороо аймгийн ЗДТГ-ын Статистикийн хэлтэс, Санхүүгийн хяналт-Аудитын алба, аймгийн Татварын албанд хяналт шалгалт хийлээ.

Аймгийн ИТХ-ын Төсөв, санхүүгийн хөгжлийн хороо хуралдлаа

Image

Аймгийн ИТХ-ын Төсөв санхүүгийн хөгжлийн хорооны төлөвлөгөөт ажлын дагуу аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс болон Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2018 оны 04 сарын 13-ны өдөр хурлын бага танхимд сонсгол хийлээ.

Аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс сонсгол хийлээ

Image

Аймгийн ИТХ-ын Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хорооны төлөвлөгөөт ажлын дагуу аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, аймгийн БОАЖГ болон ХХААГ-аас сонсгол хийлээ.

“Төлөөлөгчийн нэг өдөр” аян үргэлжилж байна

Image

Аймгийн ИТХ, Засаг даргын баталсан удирдамжын дагуу Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд “Хөгжлийн түүчээ-Хүний хөгжил” сэдэвт “Төлөөлөгчийн нэг өдөр” арга хэмжээг 4 дүгээр сарын 6-30-ны өдрүүдэд Даваат, Дэнж, Эрдэнэ, Яргуйт багуудад зохион байгуулахаар боллоо.

"Төлөөлөгчийн нэг өдөр" ажил Жаргалант суманд эхэллээ

Image

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчийн хурал 2018 оны I улирлыг “Үндэсний бахархал-Нутгийн хөгжил”, II улирлыг “Эх дэлхий, байгаль орчин-Эко Эрдэнэт”, III улирлыг “Өвөлжилтийн бэлтгэл”, IV улирлыг “Төрийн үйлчилгээний соёл” сэдвийн дор нэрэмжит аяныг зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу I-р улирлын аян үргэлжилж байна.